Ανακαίνιση σπιτιού με ανακαίνιση μπάνιου στον Κολωνό

Έργο : Ανακαίνιση μπάνιου 3τμ (κατ. 1970) – Αθήνα


Ανακαίνιση Μπάνιου : αντικατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων - ως υλικά επένδυσης τοίχων & δαπέδου επιλέχθηκαν πλακίδια γρανίτη σε γκρι απόχρωση - τοποθέτηση λευκών ειδών υγιεινής - κατασκευή ερμαρίου πλυντηρίου ρούχων σε εσοχή. 

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 60 ημέρες.

Πριν: 
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Μετά: 
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση μπάνιου