Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σήμερα η εξοικονόμηση ενέργειας στην ανακαίνιση σπιτιού δεν είναι μόνο οικονομική επένδυση αλλά και μια προσπάθεια επιβίωσης των ανθρώπων που ζουν καθημερινά μέσα σε αυτή.

Είναι αλήθεια πως η ενέργεια που καταναλώνει μια κατοικία μέσω των ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού δεν ξεπερνά το 20% - 30% της συνολικής κατανάλωσης. Το υπόλοιπο 70% - 80% της ενέργειας καταναλώνεται για την θέρμανση και την ψύξη. Για αυτό το λόγο η ανάγκη ελαχιστοποίησης των θερμικών απωλειών ενός κτηρίου γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.

Η θερμομόνωση του δώματος ή της στέγης και η θερμοπρόσοψη των εξωτερικών τοίχων μιας κατοικίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επένδυση με σύντομη χρονική απόσβεση.

Υπολογίστε το κόστος της Υγρομόνωσης
του χώρου σας:
Κόστος
 
Υπολογίστε το κόστος της Θερμομόνωσης
του χώρου σας:
Κόστος
 
Υπολογίστε το κόστος της Υγροθερμομόνωσης
του χώρου σας:
Κόστος
 
Υπολογίστε το κόστος της Θερμοπρόσοψης
του χώρου σας:
Κόστος