Εστιατόριο WASABI στο Χαλάνδρι

Ανακαίνιση του εστιατορίου WASABI στο Χαλάνδρι.

Το έργο ολκληρώθηκε σε 15 ημέρες.

Πριν: 
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Μετά: 
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Ανακαίνιση Εστιατορίου
Ανακαίνιση Εστιατορίου