Φαρμακευτική εταιρία EDWARDS στο Νέο Ηράκλειο

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανακαίνιση της πρόσοψης και του χώρου εισόδου της φαρμακευτικής εταιρίας EDWARDS LIFESCIENCES HELLAS.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 3 ημέρες.

Πριν: 
Ανακαίνιση φαρμακευτικής εταιρίας
Ανακαίνιση φαρμακευτικής εταιρίας
Μετά: 
Ανακαίνιση φαρμακευτικής εταιρίας
Ανακαίνιση φαρμακευτικής εταιρίας