Ανακαίνιση κουζίνας πριν και μετά

Κατασκευή χώρου κουζίνας Open plan με νησίδα που χρησιμεύει ως αποθηκευτικός χώρος αλλά και ως τραπέζι φαγητού.
 

Open plan κουζίνα ΠΡΙΝ
Open plan κουζίνα ΜΕΤΑ
Open plan κουζίνα ΜΕΤΑ
Κουζίνα με πάσο-νησίδα ΠΡΙΝ
Κουζίνα με πάσο-νησίδα ΜΕΤΑ
Κουζίνα με πάσο-νησίδα ΜΕΤΑ