ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Υγρομόνωση Δώματος και Στέγης

Είναι η στεγανοποίηση του δώματος και έχει σκοπό την προστασία της κατοικίας αποτρέποντας την εισροή υδάτων σε αυτή.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εισροή υδάτων είναι λειτουργικά, προκαλούν την ενανθράκωση του σκυροδέματος, την διάβρωση του οπλισμού και έχουν σαν αποτέλεσμα την ρηγμάτωση του σκυροδέματος και την μείωση της αντοχής των δομικών στοιχείων.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πλήρη στεγανοποίηση του δώματος είναι η ασφαλτική μεμβράνη, η μεμβράνη PVC και η υγρή επαλειφόμενη υγρή μεμβράνη.   

 

ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού
ανακαίνιση σπιτιού