Επιδότηση έως και 60% για μετατροπή του καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου

Το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι νέοι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου (Πρόγραμμα Επιδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής) για την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με νέα φυσικού αερίου, θα ανέρχεται έως και 5.500€.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα αφορά σε επιδότηση του κόστους εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου που ανέρχεται έως το 60% της συνολικής αξίας και με ανώτατο όριο ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα, που μπορεί να φτάσει το ποσό των 5.500 ευρώ.

Παράλληλα με το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης, η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης έως και 100% για νέες κεντρικές θερμάνσεις και 50% στα τέλη σύνδεσης μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Το Πρόγραμμα καλύπτει εκτός από την εργασία και όλες τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή (καυστήρας, λέβητας, σωληνώσεις φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, Μηχανολογική μελέτη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα μέχρι και 30/04/2015.

 

Προϋποθέσεις δικαιούχων :

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, μεμονωμένων διαμερισμάτων ή πολυκατοικιών.
  • Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή εντός της Αττικής και με τιμή ζώνης έως και 2.500€/τ.μ.
  • Θα πρέπει να υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να αποτελείται από κατοικίες.
  • Μια πολυκατοικία για να επωφεληθεί το σύνολο της επιδότησης πρέπει το σύνολο των συνιδιοκτητών να υποβάλει την αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιδότηση υπολογίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας που συγκεντρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Υπολογισμός Επιδότησης

Παράδειγμα Α :

Για εγκατάσταση συστήματος ατομικής θέρμανσης σε μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας και ισχύ λέβητα έως 35.000 kcal/h αξίας 1.800€ (με ΦΠΑ), η επιδότηση ανέρχεται σε : 1.800€ x 60% = 1.080€                                               

Το ανώτατο όριο επιδότησης είναι  1.000€.                                                     

 Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πληρώσει 800€.

 

Παράδειγμα Β :

Για εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση και ισχύ λέβητα 180.000 Kcal/h αξίας 6.500€ (με ΦΠΑ), η επιδότηση ανέρχεται σε : 6.500€ x 60% = 3.900€.                                                

Το ανώτατο όριο επιδότησης είναι  4.000€.                                                          

Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πληρώσει 2.600€.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Στο 1133
www.aerioattikis.gr
www.ypeka.gr
Στα σημεία εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής
Στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής σε όλη την Αττική