Εξοικονόμιση Ενέργειας με Θερμομόνωση Δώματος

Είναι η θωράκιση του δώματος από τις εξωτερικές χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και υψηλές το καλοκαίρι και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ποιοτικής διαβίωσης σε μια κατοικία.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη θερμομόνωσης είναι η μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου/φυσικού αερίου/ρεύματος στη θέρμανση. Οι μύκητες(μαυρίλες) στις γωνίες του ταβανιού, στα δοκάρια και στις κολώνες που οφείλονται στη συμπύκνωση υδρατμών στην παγωμένη επιφάνεια. Οι απώλειες θερμικής ενέργειας. Η μη σταθερή θερμοκρασία.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την θερμομόνωση του δώματος είναι οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και τα σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια δωμάτων.