Παράδοση Έργου Ανακαίνισης Εστιατορίου Το μουστάκι

Η Εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή-ανακαίνιση του εστιατορίου Το μουστάκι στο Χαλάνδρι.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε διάστημα 50 ημερών.

Η παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2014.

Ανακαίνιση πρόσοψης
Ανακαίνιση πρόσοψης
Ανακαίνιση πρόσοψης
Ανακαίνιση κουζίνας
Ανακαίνιση κουζίνας
Ανακαίνιση WC