Τι είναι η εξωτερική θερμοπρόσοψη

Είναι η εξωτερική θερμομόνωση που εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά (εξωτερικοί τοίχοι) μιας κατοικίας με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες ενώ συγχρόνως εμποδίζει τις εξωτερικές θερμοκρασίες να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της κατοικίας.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη μόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους μιας κατοικίας είναι  η μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου/φυσικού αερίου/ρεύματος στη θέρμανση. Η γρήγορη απώλεια της εσωτερικής θερμοκρασίας όταν κλείνει η θέρμανση. Η μη σταθερή θερμοκρασία. Το ανθυγιεινό περιβάλλον στο εσωτερικό μιας κατοικίας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην μόνωση των εξωτερικών τοίχων  με το σύστημα της θερμοπρόσοψης είναι οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης/εξηλασμένης πολυστερίνης, τα υλικά συγκράτησης (πλέγμα, κόλλα, βύσματα αγκύρωσης) και το τελικό επίχρισμα (σοβάς) με επιλογή χρώματος.