Χρήσιμες Ερωτήσεις

Η εταιρία σας μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των συνεργείων και εργασιών που χρειάζομαι για να κάνω μία πλήρη ανακαίνιση;

απάντηση

Η Εταιρία μας έχει τους κατάλληλους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικοδομικών εργασιών. 

 Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που θα επιβαρύνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό της ανακαίνισης που θέλω να πραγματοποιήσω αν την αναθέσω στην εταιρία σας;

απάντηση

Δεν έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση. Η Εταιρία μας ως ανάδοχος του έργου καλύπτει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές.

Για να πραγματοποιηθεί μία ανακαίνιση ακινήτου χρειάζεται οικοδομική άδεια; Εάν ναι πρέπει να ασχοληθώ με την έκδοσή της;

απάντηση

Η Εταιρία αναλαμβάνει να διαπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας χρειαστεί το ακίνητό σας.

Ενδιαφέρομαι να ανακαινίσω το σπίτι μου. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσω;

απάντηση

Επικοινωνείτε με την Εταιρία μας και κατόπιν ραντεβού πραγματοποιούμε επίσκεψη στο χώρο σας. Ύστερα από μελέτη και συζήτηση των αναγκών σας, ακολουθεί γραπτή προσφορά που αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και το κοστολόγιο τους. Σε περίπτωση συμφωνίας και ανάθεσης των εργασιών στην Εταιρία μας δημιουργείται ένα συμφωνητικό όπου εκεί αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, τα κόστη της κάθε εργασίας, τα υλικά που έχουν επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τέλος ο τρόπος πληρωμής του έργου.

Σελίδες